Barnehageopptak og priser

Her er litt informasjon om opptaket og priser og redusert betaling i barnehagen.

Opptak

Frist for hovedopptak er 1 mars hvert år, og det søkes på kommunens nettsider på denne linken:

Barnehageopptak i Tønsberg kommune

Det tildeles hele og delte plasser etter gjeldende lover og opptakskriterier. 

Linnestad barnehage tilbyr i hovedsak 100% plasser, delte plasser tilbys i den grad de til sammen utgjør hele plasser.

Tildeling av plasser skjer gjennom samordnet opptak med Tønsberg kommune.

Kriterier for prioritert opptak:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

2. Barn som det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester § 4 – 12 og § 4 - 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

3. Andelseiere i barnehagen

4. Barn bosatt i Tønsberg kommune

5. Barn bosatt utenfor Tønsberg kommune. 

 

 

Priser pr. 01.08.23:

100% barnehageplass; 3000,- pr mnd
100% Matpenger; 400,- pr mnd

Det er 30% søskenrabatt for barn nr. 2 og 100% søskenrabatt for barn nr. 3 eller fler. 

Om mattilbudet:
Barnehagen serverer alle måltider; frokost, lunsj og et enkelt ettermiddagsmåltid. Det vil være varmmat minst en dag pr. uke. og vi tilstreber et variert og sunt mattilbud.

Ingen skal betale mer en 6% av husholdningens inntekt for barnehageplass, så her er informasjon over hvem og hvordan man kan søke om redusert betaling og/eller om gratis kjernetid:

Redusert betaling og/eller gratis kjernetid