Eierstyret og SU

Eierstyret er satt sammen av foreldre i barnehagen, hovedmedlemmene blir valgt for to år av gangen. Su er et samarbeidende organ som består av eier, foreldre og ansatte.

Eierstyret i Linnestad barnehage:

Leder: Charlotte Angelskår

Eiers SU-Representant: Andreas Venjum

Dugnadsansvarlige: Mathias Foyn Wahlqvist

Styremedlem: Ivar Husby

Vararepresentanter: Renate Linna og Anita Skoric Torkelsen

 

Barnehagens SU 2023-24:

Leder: Marthe Frydenberg

Eiers representant: Andreas Venjum

Foreldrerepresentanter: Kaia Linnerud, Kjetil Linnerud og Marthe Frydenberg

Ansattes representanter: Kristine Solberg og Anne Gry L Vestland