Nasse Nøff

Nasse Nøff er en avdeling med barn i alderen 0-2 år. Det er 12 barn på avdelingen og 4 ansatte.

På Nasse Nøff er vi opptatt av trygghet, tilhørighet og demokrati. Alle skal oppleve at de har en plass, blir sett og oppleve at de får utrykke seg i fellesskapet.

Vi jobber også aktivt med språk gjennom samtaler, lesing i bøker og sang.

Arbeidet rundt tilvenning og tilknytning er en stor del av vårt fokus gjennom barnehageåret for at alle barn skal få en trygg og god oppstart i barnehagen.