Tigergutt

Tigergutt er en avdeling med barn i alderen 4-6 år. Det er 18 barn på avdelingen og tre ansatte.

Vi jobber mye med relasjoner og lekekompetanse på Tigergutt. andre viktige ting for oss er mangfold og demokrati, alle skal føle seg betydningsfulle og like mye verdt. 

Vi er også opptatte av og gjøre barna trygge, robuste og selvstendige, vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dem klare for den store verden. 

På denne avdelingen går også dragegruppa, de er våre skolestarterne i Linnestad Barnehage.  Fokusområdene på denne gruppa er å skape robuste barn som er klare for overgangen til skolen. Målet er at de er selvstendige, trygge i seg selv, og at de opplever sammenheng i overgangen.