Ole Brumm

Ole Brumm er en avdeling med barn i alderen 2-3 år. Det er 14 barn på avdelingen og 4 ansatte, 3 pr.dag.

På Ole Brumm er vi opptatt av å ta være på barnas autonomi, nysgjerrighet og utforsker trang. Våre leke- og læringsmiljøer er preget av barnas interesser, tilgjengelighet og mangfoldige muligheter. Vi legger til rette for at barnas rett til medvirkning blir tatt på alvor ved å rette fokuset på det fysiske miljøet.

Vår kunnskap om lekens betydning gjenspeiles både i våre lekemiljøer og våre verdier og holdninger. Vi strukturerer hverdagen slik at barna for best mulige lekemuligheter og gjennom dette utvikler sosial kompetanse.

Vi arbeider systematisk med barnas språkutvikling og dette gjør vi ved å skape demokratiske møteplasser, legge til rette for gode samtaler, setter ord på ting og handlinger som omgir barna, ha lett tilgjengelig bøker og bruke ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) symboler.